Gemological Institute of America (GIA) loi 4C-menetelmän, jota käytetään yleisenä työkaluna timanttien laadun mittaamiseen.
4C tulevat sanoista Carat (karaatti), Colour (väri), Clarity (puhtaus) ja Cut (leikkaus). Myös muut gemmologian Instituutit käyttävät 4C-luokitusta sekä louhittujen että laboratoriossa kasvatettujen timanttien luokittelussa, esimerkiksi International Gemological Institution (IGI), joka on suurin laboratoriossa kasvatetut timantit on sertifioija ja luokittelija.
Timantin arvo määritetään käyttämällä kaikkia 4C:tä.

Diamond Anatomy

Timantin anatomia

Diamant Anatomi

Timantti

Karaatti

Timantteja ei punnita grammoina, vaan ne mitataan karaateina tai ct. On tärkeää huomata, että tätä ei pidä sekoittaa kullan karaattiin, joka on kullan puhtauden mitta!

1 karaatti timanttia = 0,2 grammaa
0,50 karaattia = 0,1 grammaa
5 karaattia = 1 gramma

Lue lisää timanttien karaateista

Suurempi karaattipaino tarkoittaa isompaa timanttia. On kuitenkin tärkeää huomata, että 2 karaatin timantti ei ole kooltaan kaksi kertaa suurempi kuin 1 karaatin timantti, ainoastaan painoltaaan. Saman karaattipainon omaavilla timanteilla voi olla erilaiset mitat, mikä saattaa vaikuttaa timantin ulkonäköön. Timantit, joissa on fancy leikkaus, voivat myös näyttää suuremmilta, esimerkiksi marquise-hiottu timantti näyttää paljon suuremmalta kuin pyöreä briljanttihiottu - vaikka molemmilla timanteilla olisi sama karaattipaino.

Karaatti ei aina välttämättä vaikuta timantin arvoon, mutta suuremmat timantit ovat paljon harvinaisempia ja halutumpia ja siksi ne maksavat enemmän. Laboratoriossa kasvatetuilla timanteilla on mahdollista ostaa isompi timantti, paremman värisenä ja puhtaampana, huomattavasti edullisempaan hintaan.

Timantti

Väri

Valkoisia timantteja on useita eri sävyjä, aina täysin värittömistä näkyvään keltaiseen/ruskeaan sävyyn. Timanttiväriasteikko mitataan aakkosjärjestyksessä D:stä Z:aan. Euroopassa nimiä voidaan käyttää kuvaamaan väriä Riveristä keltaiseen.

Lisää timanttien väreistä

Timantit luokitellaan tarkasti säädetyssä valaistuksessa ja olosuhteissa. Tämä johtuu siitä, että värierot voivat olla hyvin pieniä, mutta näillä värieroilla on suuri ero timanttien yleisessä laadussa ja hinnassa. Hienot värilliset timantit arvioidaan hieman erilaisella järjestelmällä.

Värillisiä timantteja on keltaisen, oranssin, ruskean, pinkin, sinisen, vihreän, punaisen, violetin tai mustan sävyissä. Värilliset timantit luokitellaan 3 eri määritelmällä; sävy (todellinen väri), sävy (värin vaaleus tai tummuus) ja kylläisyys (kuinka voimakas tai heikko väri on).

Timantti

Puhtaus

Puhtaus mittaa sulkeumien tai epäpuhtauksien määrää timantissa. Kun timantteja muodostuu, on yleistä, että muut materiaalit jäävät loukkuun timantin sisään. Näitä sisäisiä ominaisuuksia tai epäpuhtauksia kutsutaan sulkeumiksi.

Sulkeumat vaikuttavat tapaan, jolla valo heijastuu timantin sisällä ja ne voivat vaikuttaa timantin yleisulkonäköön, vaikka ne olisivat näkymättömiä paljaalla silmällä. Timantin kirkkaus arvostellaan katsomalla sulkeumien tai epäpuhtauksien kokoa, lukumäärää, sijaintia ja tyyppiä.

Enemmän timanttien puhtauksista

Timantti

Hionta

Timantin hionta vaikuttaa siihen, kuinka paljon timantin pinnat ovat vuorovaikutuksessa valon kanssa. Mittasuhteet, symmetria ja kiillotus ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat timantin yleiseen kauneuteen ja arvoon.

Hionnan luokittelut: Erinomainen EX, erittäin hyvä VG, hyvä G, kohtuullinen F ja huono P. Timantin hionta edustaa timantin laatua sekä lopullista kimaltelua.

Lisää timantin hionnasta

  • Erinomainen = Excellent [EX}: Tämä on korkein hionnan taso. Timantti on hyvin symmetrisesti hiottu ja valo kulkee timantin sisällä optimaalisesti.
  • Erittäin hyvä = Very Good [VG]: Suurin osa valosta heijastuu taulun kautta takaisin.
  • Hyvä = Good [G]: Iso osa valosta heijastuu takaisin, mutta timantti ei ole yhtä hehkuva ja kimalteleva kuin paremmin hiottu timantti.
  • Kohtuullinen = Fair [F]: Näin hiotuilla timanteilla ei ole oikeat mittasuhteet ja symmetria. Tämä johtaa siihen, että valo "karkaa" eikä palaa viisteistä toivotulla tavalla. Timantti näyttää tummemalta kuin paremmin hiottu timantti.
  • Huono = Poor [P]: Huonoin hionta, huonon symmetrian takia timantit näyttävät himmeiltä tai tummilta.
Timantti

Muoto

Timanttileikkauksien klassisin muoto on pyöreä briljanttileikkaus. Mitä tahansa muuta leikkausta kutsutaan fancy-leikkaukseksi tai -muodoksi. Saatavilla on monia erilaisia muotoja. Fancy muodoilla on hieman erilainen leikkausluokitusjärjestelmä. Tämä johtuu siitä, että erilaiset muodot voivat vaikuttaa siihen, miten valo on vuorovaikutuksessa timantin kanssa.

Kuitenkin samoja mittasuhde-, symmetria- ja kiillotusperiaatteita käytetään fancy-muotoisten timanttien leikkauksen luokittelussa. Jokaisella fancy-muodolla on omat ihanteelliset mittasuhteensa, jotka on otettava huomioon leikkausta arvioitaessa.